PRIVACYVERKLARING VAN BYDERMA BEAUTYCENTER

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens Byderma verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Byderma of om een andere reden persoonsgegevens aan Byderma verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw persoonlijke administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

Deya Borissova eigenaresse van Byderma beautycenter 

Koningin Julianaplein 12

2274 JD Voorburg

KVK 69070512

 1. Welke gegevens verwerkt Byderma Beautycenter

2.1         De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum
 2. b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 3. c) telefoonnummer, e-mailadres,
 4. d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 5. e) voor- en na foto’s verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 6. a) uw naam telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
 7. b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer een e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Byderma Beautycenter
 8. c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 9. d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Byderma Beautycenter gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de salon te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

 1. Bewaartermijnen

Byderma Beautycenter verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1                Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Byderma Beautycenter passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1         Via de eigenaresse van Byderma kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Byderma zal uw verzoek in behandeling nemen en uw, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2         Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3         Indien u klachten heeft over de wijze waarop Byderma uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4         Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Byderma Beautycenter of via info@byderma.nl

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken