Algemene voorwaarden

De medewerkers van Byderma Beautysalon zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Behandelingen dient men minimaal 24 uur voor afspraak te annuleren.

Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt 50% van het bedrag in rekening te brengen of 100% van het bedrag aan te bieden als cadeaubon. Deze cadeaubon kan expliciet worden gebruikt voor aankoop van producten. 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Deya Borissova, de eigenaresse van Byderma Beautycenter. 

Indien er een klacht is over een behandeling of producten ontvangt Byderma Beautycenter graag schriftelijk de volgende gegevens. Uw naam, Adres, Postcode en telefoonnummer. 

Naam van de behandelaar waar de klacht betrekking op heeft

De behandeling die u heeftondergaan waar u niet tevreden over bent

De datum van de behandeling. Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren,


Byderma Beautycenter moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.


De medewerker van Byderma Beautycenter is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeldt de prijzen van de producten mondeling of schriftelijk aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pintransactie te voldoen.